Stichting Beeld Nescio in Rhenen

gevestigd te Rhenen sinds 18-07-2012

Doelstelling

het realiseren van de plaatsing van een (stand)beeld in Rhenen van de schrijver J.H.F. Grönloh (Nescio).

Gegevens

 • Adres: Rhenendael 41, 3911 RM Rhenen
 • RSIN nr: 851832982
 • ANBI reg. nr.: 84328
 • KvK nr: 55720056
 • Email: stichtingnescio@gmail.com
 • Bankrekening: NL59RABO 01 12 60 78 45

“In Rhenen stond ik in de schemering op de brug over den spoorweg en keek naar 't Noorden. In de diepte lag de spoorlijn tot den gezichtseinder, aan beide zijden er van rees de berg steil op, begroeid met lichtgroen gras en donkergroene brem vol gele bloemen. Ik keek er naar hoe de bergwanden geleidelijk lager werden, tot ze, heel ver, overgingen in de vlakte.”

Nescio, Titaantjes (1915)

Comité van aanbeveling

 • De heer Jhr P.A.C. Beelaerts van Blokland,oud-commissaris van de Koning in Utrecht
 • De heer A.H. van de Lagemaat,directievoorzitter Rabobank Vallei en Rijn
 • De heer W.A. van Ommeren,voorzitter Hist.Ver.Oudheidkamer Rhenen en Omstreken
 • De heer J.H.A. van Oostrum,oud-burgemeester van Rhenen
 • De heer J.A. van der Pas,burgemeester van Rhenen
 • De heer J.G. Siebelink,schrijver

Bestuur

 • Voorzitter
  P.J. (Pieter) de Vries
 • Secretaris
  C. (Kees) Waiboer
 • Penningmeester
  J.M. (Hanjo) van Laar

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Beleidsplan en verslagen

Onderstaande PDF-documenten geven inzicht in ons beleid en bepaalde verslagen. Deze kunnen alle gedownload worden. Financieel verslag Activiteiten verslag Artist impression